Vid en presskonferens på förmiddagen meddelade statsmininster Stefan Löven och civilminister Ardalan Shekarabi att regeringen vill flytta sju myndigheter som helt eller delvis utlokaliseras från Stockholm.

Fakta: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Avdelningen för stöd och samverkan: 25 personer

Avdelningen för utveckling och analys: 27 person..

Fakta: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Avdelningen för stöd och samverkan: 25 personer

Avdelningen för utveckling och analys: 27 personer

Kommunikationsavdelningen: 9 personer

Stabsavdelningen: 10 personer.

Källa: årsredovisning 2016

Av dessa sju är det en som ska flyttas till Växjö och det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Man ger också bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

En uppgift som MUCF har är att fördela bidrag till landets samtliga kommuner för gratis sommarlovsaktiviteter för årets sommarlov.

Myndigheten leds av en generaldirektör och hade 72 personer anställda vid slutet av 2016, enligt årsredovisningen.

Annons

— Senast 2019 ska det vara klart, säger Ardalan Shekarabi vid presskonferensen.

Enligt TT säger myndighetens kommunikationschef Johnny Lindqvist att myndigheten ska återkomma med fler detaljer om hur tidsplanen för omlokaliseringen kommer att se ut.

– Vi kommer att göra en detaljerad plan för hur vi kommer att genomföra flytten på bästa sätt. Ur ett personalmässigt hänseende, men även för att säkerställa att myndigheten levererar de uppdrag och åtagande vi har, uppger han till TT.

Hur många arbetstillfällen det blir i Växjö är oklart, men utöver de anställda kan det bli nya jobb som indirekt skapas kring myndigheten i Växjö som service, teknik med mera.

Totalt väntas de sju myndighetsflyttarna ge 500 och 550 arbetstillfällen till orter utanför Stockholm.

Övriga sex myndighetsflyttar är Strålsäkerhetsmyndigheten, där 120 anställda ska arbeta i Katrineholm. Omlokaliseringen ska vara klar i november 2018.

Polarforskningssekretariatet till Luleå, Myndigheten för kulturanalys till Göteborg, delar av ESF-rådet till Gävle, delar av Universitets- och högskolerådet till Visby och delar av Tillväxtverket till Östersund