Trots att det är högsommar, och många turister och kommuninvånare besöker Hörsjöområdet i Smålandsstenar, är det folktomt vid minigolfbanorna. Banorna är nämligen obrukbara eftersom det saknas mattor och flera besökare har hört av sig till kommunen med klagomål.

"Ser bedrövligt ut"

Några uttrycker bland annat följande: "Mattorna är borttagna och upprivna och överlag är platsen väldig nedkommen och inte skött alls. Det ser bedrövligt ut."

Från kommunens sida beklagar man situationen:

– Det är klart att jag förstår kritiken. Det är ju olyckligt att vi inte lyckades få fram en entreprenör som kan göra det snabbt, säger fritidschef Anna Gamlén.

Försökt reklamera

Annons

Hon berättar att kommunen gjorde en beställning i juni, men att det ska ta fyra till sex veckor innan de nya mattorna är på plats.

– Banorna fick nya mattor för bara tre till fyra år sedan och de har visat sig vara undermåliga. De släppte från banorna, det blev bubbligt och de var jättesvåra att rengöra. Vi har försökt att reklamera mattorna, men det har inte gått, menar hon och berättar att man därför har lagt ner lite mer tid på att hitta mattor som ska hålla bättre.

Fler åtgärder

En läsare som har varit i kontakt med tidningen ifrågasätter varför kommunen har valt att ta bort de gamla mattorna redan nu. "Väldigt tråkigt för oss som bor här! Finns ju inte så mycket annat", skriver personen också.

Kunde ni inte ha väntat med att ta bort de gamla mattorna?

– Det kunde man ju tänka sig, men vi valde att ta bort dem. Om vi hittade en leverantör som snabbt kunde fixa nya mattor så skulle de gå snabbt att lägga på, säger Anna Gamlén.

Kanske innan hösten

Hon berättar också att arbetet med att ta bort de gamla mattorna har skett i samarbete med arrendatorn av campingen. I vanliga fall är minigolfbanorna arrendatorns ansvar, men eftersom banorna länge varit i så dåligt skick ligger renoveringen av dem inom ramen för en mängd åtgärder i området som kommunen ska göra.

– Det är naturligtvis olyckligt att vi inte får fram det i tid. Särskilt för turisternas skull så hoppas vi att vi får det klart innan säsongen är slut, säger Anna Gamlén.