I november skrev Värnamo nyheter att Gnosjöföretaget Garo hade ökat sin nettoomsättning under det tredje kvartalet 2017 från 148 miljoner kronor till 184,1 miljoner kronor.

Annons

I ett pressmeddelande från företaget skriver man nu att Garo har fortsatt stark tillväxt och har ökat nettoomsättningen med 19 procent under det fjärde kvartalet.

”2017 var för Garo ett händelserikt år som bland annat präglades av fortsatt stark tillväxt och innovativ produktutveckling. Under året genomfördes även två strategiska förvärv i syfte att utöka kapaciteten inom projekt samt förstärka Garos position som ledande aktör inom uppkopplade laddlösningar”, skriver de.

21 procent ökning under helåret

Under helåret 2017 ökade nettoomsättningen med 21 procent till 796 miljoner konor. De skriver att samtliga produktsegment uppvisade en positiv utveckling och rörelseresultatet ökade med 14 procent till 98,1 miljoner kronor.

”Den goda tillväxten var ett resultat av en stark byggmarknad i Sverige och god utveckling i övriga marknader sammantaget där vi lyckades väl med våra produktlanseringar. Därtill kom viktiga förvärv av Emedius AB i början av året och WEB-El Försäljning AB i slutet av året”, skriver de i pressmeddelandet.