Det är Gislaveds Näringsliv AB (Gnab) som står som huvudman för samarbetet med Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuners motsvarande organisationer. Även om det är först nu man fått stöd från regionförbundet har projektet, kallat Gnosjöregionens Näringslivsråd, varit igång ett tag.

Fakta: Gnosjöregionens Näringslivsråd

Ett samverkansprojekt mellan Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner för att få bät..

Fakta: Gnosjöregionens Näringslivsråd

Ett samverkansprojekt mellan Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner för att få bättre samverkan och samordning kring näringslivsfrågor i regionen.

Ska bidra till att ge näringslivet i GGVV bättre konkurrenskraft, både nationellt och internationellt.

Ska marknadsföra regionen tillsammans med näringslivet och vara en länk mellan näringsliv och kommuner.

Gemensamma projekt ska bedrivas i bolaget Business Gnosjöregionen AB, som ägs gemensamt av kommunerna.

– Det drog igång redan 2012 med att kartlägga vilka behov som finns när det gäller att underlätta för företagen. Vi har arbetat med den här plattformen under hela förra året, säger Anders Ahlström på Gnab.

Gemensam plattform

Tanken med samarbetet är att få en plattform för projekt kring behov som är gemensamma för alla fyra inblandade kommuner.

Annons

– Just nu är till exempel kompetensfrågan ett gemensamt problem. Där har vi bland annat drivit på för att få till en gymnasieutbildning som passar med de behov företagen här har.

Just gymnasiekompetens är den viktigaste utbildningsnivån för näringslivet i regionen, enligt Anders Ahlström.

Tre andra områden där han menar att samarbete kan komma väl till pass är omvärldsanalys, att hitta nya marknader för företagen, samt att göra regionen attraktiv för företagande.

– Jag vill betona att det här inte är istället för de lokala organisationerna. Tanken är att rådet ska ha hand om mer övergripande frågor som kan stärka hela regionens konkurrenskraft och hitta nya marknader.

3,3 miljoner

Hittills är det de kommunala näringslivsorganisationerna själva som satsat pengar i samarbetet. Men nu får man alltså även del av regionförbundets medel för regionala utvecklingsprojekt. Regionstyrelsens beslut innebär att Gnosjöregionens Näringslivsråd får 1,1 miljoner i år och att ytterligare 2,2 miljoner reserveras fram till 2016.

Pengarna ska bland annat användas till att anställa en koordinator som ska leda det gemensamma arbetet.