I ett pressmeddelande skriver Vandalorum att man med glädje kan berätta att en konstfond idag onsdag startats för att möjliggöra inköp av konstverk och designföremål till museets samling.

Vandalorums Konstfond är initierad av familjen Johansson i Värnamo. Deras donation om en miljon kronor är Konstfondens första.

Fantastiskt projekt

— Vi gör detta för att vi tycker att Vandalorum är ett fantastiskt projekt som alla i samhället kan utnyttja. Vi vill värna om Värnamo och tycker att Vandalorum visar att även små städer kan vara tongivande, säger familjen.

— Vi gillar konst och kan se att denna konstfond ger Vandalorum möjligheter att fortsätta växa och utvecklas.

Museichef Elna Svenle säger att det är först nu genom familjen Johanssons modiga initiativ och generösa donation, som Vandalorum får den ekonomiska kapaciteten att i större omfattning köpa in verk av svenska och internationella konstnärer och formgivare.

— Vi får nu en unik möjlighet att bygga upp en konst- och designsamling som publiken ständigt kan uppleva och inspireras av, konstaterar hon.