Systemet med medborgarförslag, där vem som helst kan skicka in förslag till kommunen, har varit populärt. Sedan införandet 2014 har förslagen strömmat in. Men att handlägga varje inkommet ärende är tidskrävande. I synnerhet när många av förslagen snarare rörde sådant som lätt hade kunnat åtgärdas utan den långa politiska vägen.

– Dessutom var många av förslagen osynliga för allmänheten. Vi visste inte hur stort stöd de hade hos kommuninvånarna, säger Ingela Zander, projektledare och digital kommunikatör på Värnamo kommun.

Medborgarinitiativ

För att få reda på det har systemet nu ändrats och ordet medborgarförslag har bytts ut till medborgarinitiativ. Sedan den förste juni ska alla inkomna initiativ först granskats av kommunens nya kontaktcenter. Därefter läggs de ut på Värnamo kommuns hemsida så att vem som helst ska kunna rösta på det. Först när ett förslag får över 30 röster kan det bli aktuellt för en politisk process.

– Det är inte alla förslag som faller under kommunens ansvarsområde och då kan vi inte hantera dem. Andra kanske bara behöver förtydligas eller omformuleras för att de ska följa riktlinjerna. Vi återkopplar alltid till förslagslämnaren om förslaget inte kan publiceras och förklarar varför. Just återkopplingen är en central del i det nya systemet, säger Ingela Zander.

Annons

Fem hittills

Hittills har fem medborgarinitiativ inkommit och ligger på kommunens hemsida, fritt att röstas på. Bland annat finns där ett förslag som har fått 110 röster. Det handlar om metallstolpar att låsa fast mopeder vid i Forsheda.

– Det antalet är ungefär i linje med vad vi har tänkt oss. Det ska inte vara svårt att få tillräckligt många röster, säger Ingela Zander.

Tanken är att alla ska kunna kampanja lite för det de tror på, exempelvis via Facebook. Under nästa vecka startar därför kommunen en Facebooksida under namnet "Medborgarinitiativ Värnamo kommun".

– Där presenterar vi alla förslag, så att man kan dela det som man vill ska lyftas. På så vis får alla samma chans att nå ut, också de som inte själva har Facebook eller de som inte har så stort kontaktnät, säger Ingela Zander.

Medborgarinitiativen skickas in via ett formulär i en e-tjänst på Värnamo kommuns webbplats, men Ingela Zander betonar att man även kan vända sig till kommunens nya kontaktcenter om man vill ha hjälp att lämna in sitt förslag. – Vår tanke är att göra det så tydligt och enkelt som möjligt att skapa en dialog med våra medborgare. Deras röst är mycket viktig, säger hon.