Enligt en film som SVT:s Uppdrag Granskning fått ta del av så har bland annat döda insekter silats bort från kidneybönor som sedan packats om i nya förpackningar och sålts vidare. De ska ha tvättat bort datumstämplar och satt dit nya med framflyttat utgångsdatum.

Företaget ska även ha använt sig av mongoliska arbetare som söker asyl eller vistas illegalt i Sverige. Miljöförvaltningen i Göteborg har besökt och kontrollerat företaget över 40 gånger de senaste åren.

De ska bland annat ha funnit spår av råttor som ätit av maten och råttspillning i lokalerna. 2016 fick företaget ett vite på en miljon kronor, det högsta beloppet förvaltningen någonsin ålagt, på grund av råttproblemen. Men vitet behövde aldrig dömas ut då företaget åtgärdade råttproblemen.

Enligt företaget själva så har de över 600 företag i Norden som kunder. Ansvarig för företaget förnekar alla fusk anklagelser.