Vi har tidigare berättat om intresset för att bygga i närheten av skjutfältet – som är centralt placerat i Vaggeryds kommun.

Läs mer: Han vill bygga sitt drömhus – men försvaret säger halt

Vid en markägarträff den 24 januari kommer det bland annat att informeras om lättnader i strandskyddet, vatten & avlopp samt önskad storlek på tomterna. Som ansvariga för projektet står politikerna PO Toftgård och Johnny Wackt – chefer för tekniska utskottet respektive miljö- och byggnämnden. Båda bor själva på landsbygden.

— Strandnära läge är efterfrågat men sällan ett krav. Det är ofta viktigare med närhet till skola och barnomsorg, säger PO Toftgård.

Han berättar att många barnfamiljer ringer till honom och andra inom kommunen för att höra om tillgången på tomter. Störst är intresset i gränstrakterna mot Jönköpings kommun, runt Bondstorp och Tofteryd.

Strandnära läge

LIS är en förkortning som står för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Det innebär att landsbygdskommuner i sin översiktsplan kan välja ut lägen runt sjöar där det lämpar sig för bebyggelse. Samtidigt handlar det inte om rena sjötomter, men kravet på minst 100 meter kan minskas till 30 meter.

Annons

I Vaggeryds kommun finns, enligt översiktsplanen från 2012, LIS-områden vid fyra vattendrag; Långsjön vid Åker, Linnesjön utanför Skillingaryd, Hokaån och Rasjön i Bondstorp. Nu är en utökning på gång. Där ingår bland annat Fängen och Sandsjön vid Hok, Dammen vid Eckersholm och Vederydssjön söder om Månsarp.

— Det handlar inte om alla stränderna runt sjöarna. Istället handlar det om att matcha tomterna mot redan befintlig bebyggelse, möjligheter till kommunikationer, närhet till skola och annat, berättar Johnny Wackt.

”Lättare på landet”

Hur är möjligheterna att stycka av tomter på landet jämfört med tätbebyggt område?

— Det är lättare på landet, där det inte finns någon detaljplan eller fastighetsindelning som behöver ändras. Men på landet kan en tomt behöva vara större i och med att den ska dimensioneras för omhändertagande av vatten- och avlopp, säger PO.

Ska det dessutom byggas stall och finnas bete för hästar växer tomten ytterligare. Då kan det istället vara smart att kolla närheten till befintliga stall.

— Dagens sökande efter landsbygdstomter påminner nästan om 70-talets ”Gröna vågen”, konstaterar Johnny Wackt.

Kommunens intresse i tomtfrågan är, enligt nämndordföranden, dels att öka inflyttningen, dels att öka underlaget för att driva skolor och annan service på landet.