Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har under förra året tagit emot flera anmälningar om brister när det gäller handläggning av ärenden som rör barn och unga i Gnosjö kommun. Därför har myndigheten inlett en granskning av kommunens barn- och ungdomssektion.

Annons

— Man kan inte se det på annat sätt än att det är positivt för verksamheten. Att det kommer in en anmälan på att det varit en brist, det är inte positivt, men granskningen som sådan där IVO går igenom ett antal ärenden för att se hur vi jobbar är bara bra, kommenterar Maria Sandberg (KD), ordförande i socialutskottet i Gnosjö kommun.

Tycker du att socialförvaltningen har en fungerande verksamhet vad gäller barn och unga?

— Jag förutsätter att vi har det.

Även i de här fallen som har anmälts till IVO?

— Uppenbarligen har den inte varit välfungerande i de fallen. Vi är alla människor och kan begå fel, även om det inte ska behöva bli det.

En av anmälningarna till IVO har gjorts av en god man och rör kommunens hantering av ensamkommande barn och unga, en annan rör kommunens omhändertagande av två barn. Anmälaren i det senare fallet menar bland annat att socialförvaltningen i Gnosjö aktivt jobbat mot att barnen skulle få umgänge med sina föräldrar. Anmälaren menar också att flera orosanmälningar gjorts, som rör familjehemmet där barnen placerats, men att socialtjänsten inte tagit dessa på allvar.