I Värnamo röstade kommunfullmäktige nyligen igenom kommunstyrelsens förslag att exploatera jordbruksmark vid sjukhuset för byggnation.

I Gislaved vill Bygg- och miljönämndens ordförande Magnus Sjöberg (C) minska byggandet på jordbruksmark.

– Det är en väldigt liten del av maten vi äter som produceras i Sverige. Om vi ska kunna försörja oss i framtiden behöver vi varenda kvadratmeter, säger han.

Hitta alternativ

Magnus Sjöberg menar att man ofta väljer att bygga på jordbruksmark eftersom ytorna är stora och rena.

– Men man tar samtidigt bort högproduktiv jordbruksmark som har tagit flera tusen år att bilda, säger han.

Nu vill han att kommunen blir bättre på att hitta alternativ.

– Vi har sagt nej till att bygga på tomter på grund av att det är på jordbruksmark. Ibland går det lika bra att bygga 50 meter åt sidan, där det kanske växer skog eller är mer sten i jorden. Det kostar lite mer att bereda den marken, men det är det värt.

Öka medvetenheten

På tisdagens nämndsammanträde fanns Linda Hassel från länsstyrelsens landenhet på plats för att föreläsa om vikten att värna värdefull jordbruksmark. Syftet är att öka medvetenheten i frågan.

– På grund av klimatförändringarna kommer vi att behöva producera en större del den mat vi äter i Sverige. Det är viktigt att redan nu börja planera långsiktigt och klokt, inte minst med tanke på torkan förra året, säger hon.

Annons

Linda Hassel menar att till exempel produktionsskog med liten avkastning kan vara ett bra alternativ när det ska byggas. Hon pekar också på förtätning som ett annat alternativ.

– Jag tror att vi måste bli smartare i vår industriplanering. Med bostadshus bygger man ofta på höjden med flera våningar, men med industrier gör man det sällan, säger hon.

Mat