För Magnus Svensson var det en vanlig dag på jobbet, när han plötsligt hörde någon ropa att det brann i robothallen. När han kom dit såg han att det var fullt med rök i lokalen.

– Jag förstod att det var något som brann på riktigt.

Redan innan hans personsökare hade hunnit pipa var han på väg till brandstationen.

– Och så var vi väl tillbaka efter tre och en halv minut, säger han.

I 32 år har han varit med i räddningstjänsten och just den här dagen var det han som hade beredskap som styrkeledare på orten.

Han har dessutom jobbat på Gnotec i 22 år och nu kom de kombinerade erfarenheterna väl till pass.

Hittade branden

Magnus visste direkt hur man skulle komma åt brandhärden, som fanns i ett ventilationsfilter.

En kollega från räddningsstyrkan kallades fram med skärsläckare och fick instruktioner. Samtidigt meddelade Magnus styrkan från Bredaryd, som var på väg mot Reftele, att de skulle göra sig klara för rökdykning.

Annons

Situationen var snabbt under kontroll. Till viss del tack vare Magnus kunskaper om hur det såg ut på platsen.

– Det är klart att vi sparade en del tid där, säger han.

Men det var en ovanlig upplevelse.

– Det är ju lite märkligt, man har jour och så är det en incident på den egna arbetsplatsen.

Platschefen på Gnotec Reftele, Leif Torén, är glad att ha en brandman bland de anställda. Just i det här skarpa läget var det bra att det fanns någon som kände till lokalerna. Men även i mindre akuta sammanhang har man dragit nytta av Magnus kunskaper. Nyligen uppdaterade man till exempel utrymningsplanen för anläggningen.

– Där har Magnus varit delaktig, säger Leif.

Att det faktiskt finns en deltidsstyrka på orten är också viktigt, menar han.

– Vi tror att det hade kunnat bli mycket värre här om det inte hade funnits brandkår i Reftele.

Aldrig problem

Magnus själv har aldrig upplevt några konflikter mellan jobbet och uppdraget som deltidsbrandman. Eftersom han arbetar dagtid och övningarna brukar vara på kvällarna är det i stort sett bara när han måste åka på larm som han är borta från arbetsplatsen.

– Jag har aldrig haft några problem med arbetsgivaren. Det har väl tyckt att det är en tillgång att ha en brandman. De ser väl ännu mer nyttan med det nu.

Och han har inga planer på att sluta.

– Även fast man har varit med så många år är det alltid en spänning när personsökaren piper.