Någon gång i mitten av 1970-talet var det ideella krafter som såg till att Borborna fick ett elljusspår. Kommunen stod för materialet och markarbetet och Borborna för arbetsinsatsen. Så svepte Gudrun 2005 och elljusspåret totalförstördes. Sedan dess har det varit en ständigt pågående fråga om hur man ska göra med spåret. Den största anledningen till att spåret inte återställdes direkt efter Gudrun sägs vara att markägarna krävde mer i ersättning än kommunen var villig att betala.

– Jag förstår det. Man kan ju inte gå med på vad som helst, säger Arne Ekegren i Bors samarbetskommitté.

Senast i samband med medborgardialogen om skolgården vid Bors skola, väcktes frågan om ett motionsspår. Enligt Arne Ekegren ser det dock mörkt ut när det gäller ett motionsspår.

Annons

– Det är i varje fall ingenting som är på gång och det är synd. Bor är den enda kommundelen som inte har något motionsspår, säger Ekegren och berättar att man genom åren även haft tankar på ett samhällsspår men även den idén har lagts åt sidan.

Enligt Joakim Norgren, ansvarig tjänsteman på Värnamo kommun, är kommunens ambition att skapa ett elljusspår i Bor men eftersom kommunen inte har någon mark i området så är det komplicerat. Ytterligare en komplikation är den planerade förbifarten Bor, oavsett när den blir verklighet. Från kommunens sida är man förstås inte intresserad av att satsa drygt en miljon på ett elljusspår och sedan tvingas riva upp det på grund av att den nya sträckningen av riksväg 27 ska gå över motionsspåret.

Joakim Norgren har dock inte gett upp hoppet, utan han tänker jobba vidare med frågan.

Kan man inte förlägga ett motionsspår till någon annan plats? Måste det vara just vid skolan?

– Det är där det måste vara, tycker Joakim Norgren och Arne Ekegren håller med.

– Det måste ligga i närheten av skolan och idrottsföreningen.