Larmet gäller en singelolycka på väg 30.

En personbil har av okänd anledning kört av vägen och därefter voltat. När räddningsstyrkan kom till platsen fick man klippa bort bilens tak för att ambulanspersonalen skulle kunna få ut den ensamma föraren på ett säkert sätt.

Under räddningsarbetet var vägen tidvis avstängd vilket orsakade köbildning i båda riktningar.

hok