Länstrafikens nya prisstrategi blir snabbt tydlig när man jämför priserna med några av de största kollektivtrafikbolagen i landet.

Så gjordes undersökningen

Även om alla kollektivtrafikbolag har olika prismodeller finns det några modeller som alla anvä..

Så gjordes undersökningen

Även om alla kollektivtrafikbolag har olika prismodeller finns det några modeller som alla använder sig av. Jämförelsen för stadstrafiken bygger på att man åker från centralstationen/resecentrum på respektive ort och till ortens sjukhus under högtrafik, i det här fallet mellan klockan 07.00 och 08.00 på en vardag. Andra prismodeller som går att jämföra är månadskorten för stadstrafiken och hela länet. Vilka åldersgrupper som räknas som ungdomar kan skilja sig mellan kollektivtrafikbolagen.

– Den förändring som vi gör nu gör vi för att man ska kunna pendla längre sträckor till en lägre peng. Ska man göra det blir det på bekostnad av de kortare resorna, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings länstrafik.

Billigt ungdomskort

Från och med den 2 februari har länstrafiken som strategi att gynna kunder som reser längre sträckor. Samtidigt får resenärer som åker korta sträckor betala betydligt mer än tidigare. Vuxna som pendlar över stora avstånd i länet är de största vinnarna. De kan numera lösa ett månadskort som gäller i hela länet för tusen kronor. Det är i sin tur betydligt billigare än i Skåne-, Örebro- och Gävleborgs län.

Men även ungdomarna är vinnare. Faktum är att ungdomarna i Jönköpings län har det i särklass billigaste månadskortet av alla län i vår storstadsjämförelse. Efter prissänkningen kan ungdomar upp till 20 år åka hur mycket buss och tåg de vill för bara 150 kronor i månaden.

– Vi hade kunnat göra en satsning på billigare biljettpriser men då hade vi kanske inte kunnat premiera ungdomarna så som vi gör nu. Här tror vi att vuxna kan betala mer och att de som inte jobbar kan åka under lågtrafik när det är billigare, säger Carl-Johan Sjöberg.

Dyrast stadsresor

Samtidigt får resenärer som åker med stadsbussarna i Jönköping, Värnamo och Eksjö betala mer än tidigare. Än så länge påverkar den nya prispolitiken endast resenärer med månadskort. Men i juni ska även reskassan implementeras. För den som väljer att resa inom några av dessa städer kommer en resa med reskassa (ett kort där man laddar på pengar) att kosta 24 kronor under högtrafik. Det är i sin tur bara en krona billigare än i Stockholm, som är dyrast i vår jämförelse.

Till förlorarna hör framför allt de många Jönköpingsbor som busspendlar till och från arbetet inom staden. De får numera betala 600 kronor för ett månadskort. Det är i sin tur det dyraste prisexemplet i vår jämförelse med undantag av Stockholm och Uppsala. Där kostar månadskorten 790 kronor. Men för den summan får man samtidigt åka i hela länet.

 

 

JLT