En ej legitimerad underläkare har blivit anmäld till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, av sin tidigare arbetsplats sedan läkaren misskött sitt arbete. Läkaren var anställd på en vårdcentral i kommunen mellan slutet på 2016 och mitten på 2017.

Efter kontinuerlig handledning och utvärdering erbjöds läkaren ingen fortsatt anställning på vårdcentralen och nu väljer verksamhetschefen alltså att anmäla läkaren till IVO.

Enligt verksamhetschefen ska läkaren ha misskött sina arbetstider, inte utfört sitt arbete på ett korrekt sätt och även ha bristande medicinsk kunskap.