År 2016 tilldelades Växjö stift, det stift som kyrkorna i Gislaved tillhör, fyra miljoner kronor från familjen Kamprads stiftelse avsedda för verksamhet riktad mot de äldre inom stiftet. Varje år kan de olika församlingarna runt om i stiftet ansöka om pengar från dessa fyra miljoner om församlingarna behöver hjälp med att finansiera verksamhet för de äldre.

Under förra året delades det ut nästan 600 000 ur potten och i år har ytterligare 730 000 kronor beviljats till pastorat och församlingar. Av dessa har Gislaveds pastorat beviljats nästan 140 000 kronor för att fortsätta den samtalsutbildning som påbörjats samt vandring. 140 000 kronor är också det tredje största beloppet som delas ut i år.

– För många äldre är det kyrkan som erbjuder mötesplatser och uthålligt arbete. Utmaningarna med ensamhet och utsatthet har inte minskat och riskerar hamna i skymundan nu när det finns så många andra behov i samhället. Bidragen kan därför bli en förstärkning som gör väldigt stor nytta, säger stiftsadjunkt Jonas Löhnn som hanterar ansökningarna.

Bidraget får användas till

- Kollektiva insatser för äldre (inga personliga bidrag utbetalas)

- Aktiviteter där al..

Bidraget får användas till

- Kollektiva insatser för äldre (inga personliga bidrag utbetalas)

- Aktiviteter där alla äldre är välkomna oavsett religiös bakgrund

- Samtliga församlingar i Småland och på Öland, oavsett stiftstillhörighet

- Företrädesvis aktiviteter i landsbygdsförsamlingar

- Aktiviteter, som om möjligt, samordnas med andra aktörer

Annons