Kulturklubben är namnet på det nya projektet i Gnosjö kommun som drar i gång i december. Genom olika kommunala kulturaktiviteter ska projektet bland annat bidra till ökad integration och tillgänglighet.

Målgruppen är asylsökande barn och unga eller de som fått uppehållstillstånd, men det utesluter inte andra deltagare.

— En del av syftet är integration och då är en viktig målgrupp också barn som bott i Gnosjö en längre tid, berättar bibliotekschefen Kristina Gernes.

Sagor på olika språk

Annons

Vad det blir för aktiviteter är ännu inte detaljplanerat, men bibliotekschefen lyfter sagostunder på olika språk för både barn och föräldrar som ett exempel.

— Jag ser ett värde i att projektet inte är detaljstyrt redan nu. Vi kan på så sätt forma det efter vad deltagarna vill och är nyfikna på, säger hon.

"Ger extra kick"

Kristina Gernes är mycket positiv till projektet som är en länsövergripande satsning och som blivit möjlig genom ett samarbete med Regionbiblioteket i Jönköpings län.

— Jag tror det är jättebra att det finns pengar till att göra extrainsatser och just nu är en tid där vi behöver jobba med de här frågorna. En satsning kan ge extra kick, vi får in nya idéer och tankar om hur vi kan bedriva vår verksamhet på ett bättre sätt.

Hur tillgänglig är biblioteket i Gnosjö i dag för den målgruppen som projektet riktar sig till?

— Jag vet att man jobbar med ökad tillgänglighet i alla kommuner. Det jag tror vi kan jobba med mer här är språket, att ha flerspråkiga aktiviteter, att affischer inför våra aktiviteter översätts till flera andra språk och att det finns tolkar på plats under aktiviteterna.