I höstas införde regeringen sin satsning lärarlönelyftet i landets samtliga kommuner, så också i Gislaveds kommun. Satsningen innebär att kommunerna har fått söka statsbidrag för att höja lönen för vissa utvalda lärare, dock max till drygt en tredjedel av dem. Gislaveds kommun fick 9,6 miljoner kronor och cirka en tredjedel av lärarna, 225 stycken, får en löneförhöjning på 2 500 kronor.

Läs mer: Spånberg: Det blir ingen rättvisa

John Wieslander, Lärarförbundets vice ordförande i Gislaved, ger både ris och ros till kommunens hantering.

– Vi är väldigt positiva till att man har valt att ge den här till så många som möjligt. Man hade kunnat ge 3 500 till betydligt färre, säger han.

Han är också positiv till att kommunen valt att göra lönesatsningen permanent, oavsett om statsbidraget står kvar eller inte.

– Det är inte alla kommuner som gjort det.

Kritik mot fördelning

Samtidigt riktar John Wieslander kritik mot hur kommunen valt ut lärarna. Varje behörig lärare har fått fylla i ett formulär där man bland annat uppskattar sin yrkeskicklighet. Därefter har rektor eller förskolechefen fått rekommendera vissa lärare och sedan har teamchefer tillsammans med personalavdelningen gått igenom materialet. Barn- och utbildningschef Mats Spånberg har sedan tagit beslut om vilka lärare som ska få högre lön.

– Det finns pedagoger som gör ett väldigt bra jobb, som har blivit rekommenderade av sina chefer att få satsningen men sedan inte har fått det, säger John Wieslander.

Annons

Han menar också att teamcheferna har liten eller ingen kunskap om hur varje enskild lärare jobbar. Ombuden på skolorna vittnar också många om att lärare sagt upp sig, delvis på grund av att man inte fick ta del av satsningen.

– Det har varit starkt bidragande orsak för vissa att sluta, säger han.

Inför satsningen hade Lärarförbundet i Gislaved kritik mot det egna förbundet för att man gått med på regeringens förslag. Man såg då en risk att den skulle skapa en splittring mellan lärare, vilket nu delvis blivit verklighet, menar John Wieslander.

– Det känns ganska självklart att det har blivit lite konstig stämning på en del arbetsplatser.

Han är också kritisk mot att kommunen, trots att bidraget tillät det, inte gav högre lön några legitimerade fritidspedagoger.

– Fritidspedagogerna blir ifrånsprungna här och det är en lokal hantering som vi absolut har frågor kring.

Det finns också kritik mot att reglerna för statsbidraget, som regeringen beslutat om, lämnar många pedagoger utanför. Bland annat finns inte lärare på SFI, Svenska för invandrare, inte med och inte heller lärare på Musikskolan. Inte heller förskollärare som hoppat in och undervisat i skolan kunde ingå i satsningen.

– Det handlar om behöriga förskollärare som på chefens begäran gått upp och tagit undervisning i skolan och nu har straffats för att de ställde upp.

Vill rätta till

Nu hoppas John Wieslander att man i den kommande löneöversynen rättar till fördelningen. Han hänvisar till Jönköpings kommun som sagt att man höjer vissa av de öriga lärarnas löner.

– Det hoppas jag att man kan göra i Gislaved också. Nu är det snedare än någonsin i lönesystemet och det är inte riktigt bra.