Under vårvintern är det dags igen för politiker och tjänstemän att träffa invånarna på de olika orterna i kommunen. Förutom möjlighet för medborgarna att ställa frågor till ansvariga kommer även Matilda Johansson, krisberedskapssamordnare på Gislaved-Gnosjös gemensamma säkerhetsenhet, att berätta hur man som privatperson kan förbereda sig för en eventuell samhällskris.

– Jag är jätteglad för att få komma ut och berätta. Vi måste alla tillsammans öka vår beredskap. För om det händer en stor omfattande kris så kommer samhällets resurser först att prioriteras till personer som klarar sig sämst, som äldre, sjuka och barn, säger krisberedskapssamordnare Matilda Johansson.

Hon berättar att hon kommer att berätta vad man bör ha i en så kallad krislåda:

– Jag ska visa ett exempel på en krislåda och vad man kan ha i den och ge lite tips. Man brukar säga att det är fyra områden som är viktiga att man tänker på, vatten, mat, värme och kommunikation.

Hur väl förberedda är svenskarna inför en kris? Har vi blivit bättre eller sämre på det?

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjorde en uppföljning av broschyren som alla hushåll fick och den visade att vi hade börjat reflektera mer över det och att fler har ökat sin egen beredskap, så jag skulle säga att det har ökat lite.

Annons

Hur väl förberedda är Gnosjö och Gislaveds kommuner?

– Vi jobbar ju ständigt med de här frågorna och det kommer ju nya utmaningar, och risker, så det gäller hela tiden att anpassa sig. Vi jobbar aktivt med det.

Matilda Johansson lyfter fram att det finns många olika slags kriser som kan drabba ett samhälle. Hon nämner stormen Gudrun, men också låga vattennivåer 2016 och 2018, samt förra sommarens stora bränder.

– Det kan ju dröja ganska många år innan vissa kriser uppstår igen, så vi jobbar ju mycket med att ha en bra krisberedskap oavsett händelse.

En annan typ av kris som skulle kunna inträffa är att det sker en cyberattack:

– Det finns ju massa olika typer av hot. Vi använder ju väldigt mycket teknik i dag och cyberattacker kan påverka samhället. Man är van vid att gå och handla i matbutiken, men det som många inte tänker på är att det då kanske inte går att handla med betalkort och att affärerna tvingas stänga. Det är en väldigt aktuell fråga.

Kan det vara så att det är bättre att bo i ett äldre hus med vedspis än ett moderna med en massa teknik?

– Man kan ju bo i ett modernt hus och vara väldigt väl förberedd, men om man bor i ett äldre hus kan de installationerna finnas naturligt. Visst kan det vara lite mer sårbart och man får tänka till lite mer där mycket är styrt av modern elektronik. Men sedan finns det ju väldigt mycket teknik, som solceller, så man kan ta hjälp av andra saker och kanske inte behöver ta hjälp av en vedspis.

Dialogmöten 2020

Hillerstorp, Hillecenter, tisdagen den 18 februari kl. 19.00

Nissafors, församlingshemmet..

Dialogmöten 2020

Hillerstorp, Hillecenter, tisdagen den 18 februari kl. 19.00

Nissafors, församlingshemmet, tisdagen den 25 februari, kl. 19.00

Åsenhöga, missionskyrkan, tisdagen den 3 mars, kl. 19.00

Kulltorp, bygdegården, tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Marieholm, pingstkyrkan, tisdagen den 24 mars kl. 19.00

Gnosjö tätort, Töllstorpshallen, tisdagen den 31 mars kl. 19.00

Källa: Gnosjö kommun