Etableringen är det första resultatet av det samarbetsavtal som Region Jönköpings län och länets 13 kommuner den 2 februari tecknade med Business Sweden för att attrahera utländska investerare. Kontakterna med Pantos har pågått i ett halvår. På lokal nivå har Vaggeryds näringslivsråd hjälpt till i slutfasen för att få till stånd etableringen.

Etableringen inleds med att företaget hyr 4 500 kvadratmeter lageryta hos PGF i området vid Vaggeryds travbana. Det är samma bolag som bland annat driver containertrafiken via Båramoterminalen.

Annons

Pantos Logistics kommer att ta emot varor från sina olika kunder och sedan distribuera dem.

Företaget är framför allt verksamt i Asien, med tyngdpunkten i Sydkorea – där man är näst störst på logistik. Företaget har även stor verksamhet i Kina, USA och på den europeiska kontinenten. Etableringen i Vaggeryd innebär att man nu även finns representerade i Norden.

— Det är bolaget själva som har valt kommun och som förhandlat om lokaler – det var nog en kombination av dessa två faktorer som gjorde att man valde Vaggeryd. Vi har, på riksnivå, hänvisat till ett antal intressanta regioner i Sverige, medan jag i min tur har pekat på möjliga kommuner i regionen, berättar Tommy Eriksson som är projektledare på Region Jönköpings län – och regional representant för Business Sweden.

Arbetsstyrkan i Vaggeryd kommer till hälften att utgöras av lagerpersonal och till hälften av tjänstemän, som bland annat ska sköta planering och kontakt med kunder. Rekryteringen är till största delen klar.

Startpunkt för det, för Vaggeryd, nya företaget är satt till andra halvan av juni.