Det är rengöringsmedel, avfettningsmedel, issmältningsmedel och våtservetter som Gislaveds kommun har köpt från företaget Universal solutions, enligt fakturor som Värnamo Nyheter begärt ut. Företaget finns med på organisationen Förenade bolags varningslista över oseriösa företag och beskrivs ha vilseledande försäljningsmetoder.

Kommunens köp

Issmältningsmedel för totalt cirka 49 300 kronor. Cirka 300 kg.

Rengörningsmedel och avfettning..

Kommunens köp

Issmältningsmedel för totalt cirka 49 300 kronor. Cirka 300 kg.

Rengörningsmedel och avfettningsmedel för totalt cirka 230 000 kronor. 540 liter vardera.

Våtservetter för totalt cirka 157 000 kronor. 12 paket med cirka 28 500 stycken.

Det var hösten 2014 som en säljare från Universal solutions ringde till en tjänsteman på tekniska förvaltningen. Säljaren ville att kommunen skulle testa en ny produkt, ett issmältningsmedel att användas framför entréer.

– Man testade produkten och sedan någon mer produkt och sedan har det vuxit med tidens gång, säger Peter Edvinsson, teknisk chef.

Påstridiga säljare

Säljarna ska ha ringt ofta och varit väldigt påstridiga. Ibland har det till och med skickats produkter som förvaltningen menar att man inte har beställt.

– Personer i verksamheten tycker inte alltid att det har varit givet att man beställt grejerna, men företaget ska ändå ha tolkat det som ett ja.

Varken issmältningsmedlet eller våtservetterna ingår i kommunens ramavtal, något som däremot rengöringsmedlet och avfettningsmedlet gör. Enligt Peter Edvinsson är våtservetterna speciellt anpassade för att ta bort exempelvis olja från händerna för att den anställde inte ska behöva gå in för att tvätta händerna. Kommunen beställde tolv paket våtservetter, som beräknas räcka ett år, för totalt cirka 157 000 kronor, vilket är cirka dubbelt så dyrt som övriga alternativ.

– Det är inga jättemängder egentligen. Frågan är egentligen kostnadsmässigt, att de ligger på det dubbla priset per servett.

"Oskäliga priser"

Annons

Det är först efter sommaren 2015 som köpen upptäcks i en rutinkontroll som görs några gånger per år. Då konstateras att köpen gjorts från en firma som inte upphandlats.

– Vi har inte tänkt att detta skulle vara en bluffirma men vi tycker att det är oskäliga priser på en del grejer vi har köpt, säger Peter Edvinsson.

Enligt honom var företaget inte var svartlistat då. Kommunen hade dessutom fått de produkter som man har beställt och varit nöjda med dem. Det skickades ut en uppmaning ut till verksamheten att inte längre köpa från företaget, samtidigt som kommunen ändå betalade de fakturor som har kommit in.

Det kom även en faktura så sent som i maj 2016 för en beställning som gjordes 2015 och här pågår en utredning hos kommunen.

Den aktuella tjänstemannen, som behåller sina uppdrag, har behörighet att köpa produkter utanför ramavtalen om man vill testa en ny produkt.

Godkänna fakturor

Personen har också ansvar för att slutattestera fakturorna, alltså godkänna att de ska betalas, och ska då också säkerställa att kommunens regler följs.

– Är det nya produkter så måste man våga testa det här, men flera av de här produkterna är inte nya.

Förvaltningen har sedan upptäckten 2015 arbetat med att säkra upp rutinerna kring inköpen och säkerställa att personalen är informerad.

– Det är inte bra det som hänt. Men det som är bra är att vi ändå har rutiner för hur det ska fungera.

Värnamo Nyheter har försökt få en kommentar från företaget Universal solutions som har sagt att man tänker återkomma via mejl. När denna text skrevs hade de dock ännu inte svarat.