Éva Mag är född i Transsylvanien, men sedan länge bosatt i Stockholm. Hon tog examen vid Kungliga konsthögskolan 2015 och har på flera utställningar visat den kroppskonst som hon har blivit uppmärksammad för.

Éva Mag, 38 år, arbetar främst i tyg och lera. Hennes kroppar väcker frågor kring vår existens. I höst kommer vi att få se dem på Jönköpings läns museum.

Åke Andréns stiftelse inrättades 2011 med syfte att varje år premiera en ung lovande konstnär. Donatorn och konstsamlaren Åke Andrén är bosatt i Värnamo.