En enig kommunstyrelse godkände på tisdagsförmiddagen de två förslag till köpekontrakt som har upprättats efter anbudstiden tidigare i år då totalt tre anbud kom in.

Köpare av huvudbyggnaden är Roy Gustafsson, Sävsjö, och Charlotta Lydén, Hestra. Enligt det anbud de lämnade till kommunen ska de restaurera och bevara byggnaden för att bosätta sig där, men man ska också inreda den för "övernattning samt konst- och antikvitetsgalleri".

Enligt kontraktsförslaget säljer kommunen den delen av herrgården för 350 000 kronor.

Lika mycket ska Nydala byalag få betala för den intilliggande kafébyggnaden. Som tidningen flera gånger har berättat om är kafébyggnaden mycket viktig för den verksamhet som byalaget bedriver.

Försäljningen av Nydala herrgård kommer upp i kommunfullmäktige den 28 mars.