"Bästa trafikanter i Gnosjö kommun", så lyder rubriken på kommunens hemsida, där samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen uppmanar bilisterna att sänka farten.

"Försöker undvika"

Man skriver bland annat att kommunen under den senaste tiden har fått ta emot ovanligt många frågor och tyckande från fastighetsägare, föräldrar och engagerade kommuninvånare, som har att göra med hög hastighet och olycksrisker i samband med det.

"Vi har möjligheter att reglera hastighet med hjälp av permanenta och mobila hastighetssänkande åtgärder men det är något som vi i första hand försöker undvika. Vi har kommit till ett läge där detta verkar vara helt oundvikligt för att minimera att någon blir skadad", skriver kommunen bland annat.

Kan bli åtgärder

Nu uppmanas samtliga förare att respektera hastighetsbegränsningarna, särskilt inom tätorterna. "Märker vi inte en förbättring tills efter sommaren kommer vi mer eller mindre bli tvingade att bygga in säkerhet i form av t ex farthinder", tillägger man från kommunen.

Förvaltningarna skriver också att polisen i större utsträckning kommer att genomföra hastighetskontroller i kommunen.