I februari 2017 publicerade dagens Nyheter en granskande artikel om plaståtervinningsföretaget Swerec (som finns i Lanna i Värnamo Kommun). I sin research om Swerec hade DN begärt ut handlingar från Stadsbyggnadsförvaltningen i Värnamo kommun. En inspektör meddelade Swerec efter det, om att DN hade begärt ut handlingarna, och erbjöd dessutom Swerec att få samma handlingar som DN fått.

Nämnden: Inget fel

Kommunen fick en del kritik för det agerandet redan då och en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) gjordes. Bland annat tyckte professorn i förvaltningsrätt, Olle Lundin, att kommunens agerande stod i strid med regeringsformens skrivning om att myndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet.

Samhällsbyggnadsnämnden å sin sida tog inspektören i försvar och hävdade att något fel inte var begånget. Det har nämnden också skrivit i sitt svar till JO; att det inte fanns någon baktanke om att varna Swerec och att man inte ser något skäl att ifrågasätta inspektörens saklighet eller opartiskhet.

Annons

JO: olämpligt handlande

JO tycker däremot att det var ett olämpligt handlande av tjänstemannen att berätta för Swerec om att DN begärt ut handlingar om dem.

Så här skriver JO i sitt beslut i ärendet: "Enligt JO kan tjänstemannens handlande inte upppfattas på annat sätt än som en varning till företaget om att en granskning av dess verksamhet var gå gång. JO anser därför att tjänstemannens handlande var olämpligt mot bakgrund av de intressen som bär upp den svenska offentlighetsprincipen. Handlandet kan enligt JO också ifrågasättas med tanke på regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet".