När Magnusson slutar kommer han att ha varit på sin post som kommunens högsta tjänsteman sedan 1992. en period på 25 år alltså. Men gränsen för guldklocka har ändå redan passerat i och med att han började som ekonomichef redan 1988.

— Tiden som kommundirektör i Vaggeryds kommun har gått väldigt fort och har varit väldigt spännande. Det mest roliga med det här jobbet är möjligheten att se medarbetare utvecklas och ta för sig uppgifter som gör att kommunen går framåt och gör en bra kommun ännu bättre, säger han i den interninformation som gått ut.

Tidningen har sökt honom, man han befinner sig i Göteborg, tillsammans med kommunalråden för att diskutera GGVV-frågor.

Annons

— Anställningen av en ny chef kommer att skötas av ett externt rekryteringsföretag och inledas med två workshopar, där förvaltningschefer respektive kommunstyrelsens arbetsutskott ska fundera över hur kravprofilen för efterträdaren ska se ut, berättar kanslichef Torbjörn Åkerblad.

Processen ska koordineras så att kommunstyrelsen den 11 januari ska kunna ta beslut om att sätta igång rekryteringsprocessen.

Vad tror du om möjligheterna att tillsätta posten den 1 juli?

— Det är hård konkurrens om personer till kommunala nyckelpositioner. Vi har i olika omgångar exempelvis försökt rekrytera en stadsarkitekt – utan att lyckas, berättar Åkerblad.

Ytterligare ett exempel, där man nu har gjort ett uppehåll i sökprocessen, är efterträdaren på skolchefsposten efter Stefan Hagström. Där fanns det ansökningar, men ingen av de sökande bedömdes lämplig.

Det kan nämnas att kommunen aldrig brydde sig om att hitta en ersättare till Bengt-Olof som ekonomichef när han tillträdde posten som kommundirektör. Istället fortsatte han som högsta ekonomiansvarige, medan mycket av det dagliga jobbet – under ett 20-tal år – sköttes från en lägre tjänst av Kerstin Carlström.

Det var först med Patrik Eurenius och med efterträdaren Jörgen Hansson, ett år senare med, som kommunen fick en ekonomichef.