När det skulle tas beslut om skattesatsen i Gislaveds kommun i förra veckans budgetförhandlingar var församlingen enig. Skattesatsen på 22,13 öre kvarstår.

– Vi kan inte minska den. Då skulle vi omöjliggöra flera satsningar som vi vill göra framåt. Och skulle vi höja den skulle det slå hårt mot människor som inte har så hög inkomst, säger Marie Johansson (S), kommunalråd i Gislaveds kommun.

"Säkerställa pensionsåtagandet"

Satsningarna som Marie Johansson nämner handlar bland annat om att en ny simhall ska byggas.

Annons

– Jag tror att alla kommuninvånare vill att vi ska satsa på saker som att bygga en ny simhall, hålla ordning på gator och torg, att utveckla skolan och att jobba med att utveckla hela kommunen, säger hon och tillägger:

– Pengarna behövs också för att säkerställa pensionsåtagandet för våra anställda. Vi ska ha ett snitt på 30 miljoner kronor i överskott per år. Vi behöver samla lite i ladorna för att kunna göra de här stora framtida investeringarna.

Utbyggnad av fibernät

En satsning som fullmäktige beslutade om i förra veckan är utbyggnaden av IT-infrastrukturen i kommunen, där målet 2025 är att fibernätet ska vara utbyggt till 95% på landsbygd och i tätorterna. Därför beslutades att, enligt majoritetens förslag, lägga tio miljoner kronor till Gislaveds Energi för utbyggnaden av fibernätet.

– Vi kommer förmodligen framåt att behöva lägga ännu mer pengar på det, konstaterar Marie Johansson och tillägger:

– Det största problemet när det gäller det här är faktiskt att alla hushåll inte ansluter sig. Det är viktigt för framtiden att man gör det för att kunna ta del av de digitala system som kommer att utvecklas. Om man är äldre och vill bo kvar kan man behöva kunna ansluta sig till de digitaliserade stöd i form av bland annat trygghetslarm som kommer att finnas i framtiden.

Under fullmäktiges budgetmöte tog många ledamöter chansen att höja sina röster för de områden som de anser viktiga att prioritera i Gislaveds kommun. Det handlade bland annat om bostadsbristen, mänskliga rättigheter, främlingsfientlighet, flyktingströmmarna och att förbättra resultaten i skolan.