Sex skydd är redan uppsatta på de mest utsatta platserna och arbetet kommer att fortsätta tills totalt ett 15-tal skydd har kommit på plats.

— Det här handlar inte om klimatförändringar eller ozonlagret. Under senare år har vi helt enkelt fått mer kunskap om hur solstrålningen påverkar små barn, säger projektledare Johnny Johansson.

För två miljoner kronor, två års budgeterade medel, får skolorna och förskolorna rejäla solskydd. De är av galvaniserat stål och täckta med halvtransparenta plastskivor.

— Vi övervägde att låta bygga dem i trä, själva eller på entreprenad. Men det har visat sig på andra håll där man satt upp solskydd att underhållskostnaderna snart gör att det blir en dyrare investering.

Annons

Du hoppas på mer pengar under 2018. Ska varje skola och förskola i kommunen få solskydd?

— Nej, för det första tittar vi på var de små barnen vistas mest – så kallade lekytor – vilket oftast är detsamma som sandlådor. Men på många av skolorna finns det redan gott om skyddande träd.

Götafors skola och Slättens förskola var bland de första att få solskydden och i veckan monterades själva taket på. Där Slättens förskola ligger saknas det nästan helt träd.

— I Åker finns det visserligen skyddande träd och där kunde vi ha flyttat sandlådan. Men träden finns en bit ifrån skolan och en sådan åtgärd hade inneburit sämre uppsikt över barnen, säger Johnny Johansson.

Fritidens förskola tillhör dem som inte får några skydd. Å andra sidan kan man där glädja sig åt en lummig baksida.

— På senare år har det blivit allt viktigare att spara de träd som redan finns när man bygger nya förskolor. Samtidigt kan det bli tvunget att kompromissa för att inte bygget ska hindras, berättar projektledaren.

Kan inte barnen ta på sig skyddande kläder?

— Det skulle bli opraktiskt. Det ligger ju i sakens natur att de tar av sig dem när solen skiner och det blir varmt.