I somras berättade vi om att Anderstorp Racing Club (ARC), som driver banan i bolaget SRW Anderstorp AB, ville få tillstånd att ha flygplats och helikopterflygplats på motorbanan.

Motorbanan har tidigare haft sådant tillstånd, men sedan Transportstyrelsen hittat en rad brister beslöt Gislaveds kommun, som då ansvarade för flygplatsen, år 2013 att den skulle läggas ned.

LÄS MER: Järnväg ska tas upp i riksdagen

Nu är de brister som då fanns åtgärdade, och Transportstyrelsen ser alltså inget som hindrar klubbens ansökan.

Försvarsmakten, Gislaveds kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått möjlighet att säga sitt om ARC:s planer. De två förstnämnda har inte haft några invändningar. Länsstyrelsen påpekar dock ett antal saker: bland annat att natura 2 000-området Anderstorps stormosse ligger norr om flygplatsområdet och att det finns störningskänslig bebyggelse nära motorbanan.

Transportstyrelsen konstaterar dock att länsstyrelsen inte har gjort något formellt yttrande och därför anser myndigheten att man kan godkänna ansökan.