I den nya gymnasieskolan har kunskapskraven skärpts rejält. Förutom godkänt i ämnena matematik, engelska och svenska, alternativt svenska som andraspråk, måste eleverna numera även få godkänt i ytterligare ett antal ämnen för att kunna söka in till gymnasiet.

Elever som vill söka in till ett yrkesprogram måste exempelvis ha godkänt i fem ämnen till medan elever som vill läsa ett högskoleförberedande program måste ha godkänt i ytterligare nio ämnen.

14,6 procent i snitt

Den här artikeln handlar dock inte om de elever som inte kom in på teknikprogrammet eller estetiska programmet. Den handlar om de elever som inte blev behöriga till något gymnasieprogram alls.

Och de är många, visar tidningens kartläggning. Enligt statistik från Skolverket som tidningen har bearbetat gick 3 890 niondeklassare ut från länets skolor i våras. Av alla elever som hade klätt upp sig för att tillbringa sista dagen med klassen blev 14,6 procent inte godkända.

Värst var det i Nässjö och Gislaved. Där blev mer än var femte inte behörig till gymnasiet. Det kan i sin tur jämföras med Habo som låg långt under länssnittet. Där var 7,7 procent av eleverna obehöriga. Därefter kommer Värnamo med 11,5 procent.

Många bra skolor

Om skillnaderna är stora mellan kommunerna är skillnaderna desto större på skolnivå. I kartan kan du själv göra en djupdykning i siffrorna och zooma in på din närmaste skola.

Rosenlundsskolan i Jönköping var i våras den skola som hade störst andel obehöriga elever. Där nådde 34,1 procent av eleverna inte upp till kunskapskraven. På kartan går det att utläsa att flera skolor i länet ligger väldigt nära nollprocentsträcket. Men av länets skolor var det endast Grennaskolan som redovisade att alla elever blev behöriga till gymnasiet.