LÄS MER: SD vill folkomrösta om skolförslag

Enligt Bo Kärreskog kan inte politikerna gå in och i detalj bestämma hur skolorna ska fungera. Nämnden kan säga ja eller nej till barn- och utbildningsförvaltningens förslag, men ordföranden påpekar att det till exempel inte är ett politiskt beslut hur klasserna ute i skolorna sätts ihop - det är en fråga för de professionella anställda.

FAKTA: Kommunala folkomröstningar

Fullmäktige i en kommun kan besluta om att fråga invånarna vad de tycker i en folkomröstni..

FAKTA: Kommunala folkomröstningar

Fullmäktige i en kommun kan besluta om att fråga invånarna vad de tycker i en folkomröstning. Det kan också ske om minst tio procent av de röstberättigade begär det, men om två tredjedelar av kommunfullmäktige röstar mot ett sådant initiativ blir det inte av.

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande - politikerna behöver alltså inte besluta på samma sätt som resultatet i omröstningen.

Folkomröstningen kan även begränsas till en viss del av kommunen.

källa: riksdagen.se

– Det är de som är experter på pedagogik som ska sköta det. Vad nämnden kan besluta om är vilka upptagningsområden som de olika skolorna ska ha.

Inte heller allmänheten kan få bestämma i professionella frågor, påpekar Bo Kärreskog.

– Det vore som om jag som privatperson skulle kräva att få bestämma om hur någon industri sköter sin produktion, bara för att jag anser mig veta bättre hur det ska göras.

Annons

SD:s förslag om folkomröstning är en motion till fullmäktige, men enligt Bo Kärreskog har partiet inte tidigare gett yttryck för någon avvikande åsikt när uppdraget att utreda skolan har diskuterats politiskt.

– Ändå sitter deras lokale ordförande (Stefan Nilsson Nylén, reds. anm.) med i barn- och utbildningsnämnden.

Många av de frågor som har kommit från föräldrahåll kring förslaget har handlat om ifall en ändring av skolområdena kan förbättra integrationen. Men enligt Bo Kärreskog är det inte i första hand det som det handlar om.

– Det politiska beslutet är att ge förvaltningen i uppdrag att se över likvärdigheten i skolan. Inte integrationen, men det verkar många ha hakat upp sig på.

Barn- och utbildningschefen Mats Spånberg hoppas att ett förslag kan presenteras för nämnden i april. Men Bo Kärreskog tror inte att man blir klara att ta ett beslut redan då.

– Jag skulle tro att det blir först i maj-juni. Men vi vet ju ännu inte hur förslaget kommer att se ut.