Det råder stor brist på sjuksköterskor på vårdcentralen i Gnosjö och nu vill facket att arbetsgivaren agerar.

– Det är ju tufft, de säger upp sig. I dagsläget är det i stort sett en halvering av sjuksköterskor. Det är också några som har sagt upp sig som inte har slutat än, säger Eva Georgsson, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Vårdcentralerna Bra Liv.

Fler förra året

Ingela Andersson, HR-konsult på Vårdcentralerna Bra Liv, kan bekräfta att det är en sjuksköterska, bland de som jobbar på vårdcentralen i nuläget, som har sagt upp sig:

– Jag kan se att det är en som ska sluta i augusti. Det kan ju vara så att det är någon mer som funderar på att lämna, men som inte har skickat in handlingarna än, säger hon.

Totalt finns det sju anställda sjuksköterskor på vårdcentralen i Gnosjö, men i april var endast sex av dem i tjänst. Det finns dessutom en timanställd. Vid samma tid förra året såg läget annorlunda ut – då fanns det tio sjuksköterskor på vårdcentralen i Gnosjö.

"Får inte upp våra löner"

På Vårdförbundet menar man att lönerna är en viktig anledning till att folk säger upp sig:

– Vi tror att lönefrågan påverkar. Kommunen erbjuder betydligt bättre löner. Den trenden ser vi i hela sjukvården. Vi får inte upp våra löner. Dålig arbetsmiljö blir en följd av det, eftersom det blir mindre personal, säger Eva Georgsson på Vårdförbundet.

Annons

Nu har situationen blivit så allvarlig att man kallade till stormöte den 24 april, med anledning av situationen:

– Vi hade ett stormöte med personalen, Vårdförbundet och ledningen för Bra Liv. Arbetsgivaren har lovat att komma med en handlings- och åtgärdsplan inom en månad. Därefter får vi väl se vad de gör för åtgärder och hur vi går vidare.

"En tuff situation"

Hon berättar att det även är brist på sjukgymnaster och att hela personalen har en väldigt ansträngd situation.

– Det är en tuff situation, framför allt inför sommaren, som arbetsgivaren inte har sagt än hur de ska lösa. Personalen har inte fått besked om det. Finns det inte personal på plats kanske man får göra en vårdcentral till filial och inte ha öppet varje dag. Det blir påverkan på befolkningen och det är allvarligt.

Påverkar den nuvarande situationen patienterna?

– Det kan den ju göra, för det blir ju försenat. Har man en kronisk sjukdom kräver det att man har sina återkommande kontroller och det är viktigt att man upptäcker saker i tid. Det ser jag som en patientsäkerhetsrisk.

Finns det en nedre gräns för hur lite personal det får vara?

– Det finns ingen begränsning på hur lite personal det ska vara egentligen, men i så fall får man koppla in arbetsmiljöverket, säger Eva Georgsson men menar att det inte är aktuellt i nuläget, utan att man väntar på arbetsgivarens handlingsplan.

Tidningen har sökt Region Jönköpings län för en kommentar.