Parkeringsplatsen vid Åtteråsskolan där föräldrar lämnar och hämtar sina barn fungerar inte bra. När den nya skolorganisationen startar till hösten kommer det att bli ännu större belastning på parkeringsplatsen, enligt gatuchef Tom Bark.

– Med fler barn ökar risken för olyckor. Det är kalabalik redan idag när det är många som lämnar och hämtar barnen, säger han.

Parkering på baksidan

Efter ett önskemål från skolan har tekniska förvaltningen nu sett över situationen och kommit med ett förslag - att parkeringen för hämtning och lämning flyttas till baksidan av skolan i närheten av vattentornet.

Då kommer också en helt ny gata att anläggas för att skilja bil- och lastbilstrafik åt från cyklister och fotgängare.

– När det blir fler barn som rör sig där och mer trafik är det inte möjligt att som innan använda cykelvägen till varutransporter, utan det behövs en riktig väg, säger Tom Bark som poängterar att det ännu så länge bara är ett förslag.

LÄS MER: Skolomorganisation blir verklighet

Annons

– Det måste till ett politiskt beslut innan vi kan sätta igång. Vi har gjort en projektering nu, säger han.

– Om beslutet från politikerna blir att vi ska förändra, kommer vi inte att hinna göra det innan höstens terminsstart då det blir fler barn som kommer att gå på skolan, säger Tom Bark som befarar att olycksrisken ökar med fler barn i rörelse.

– Det är inte bra som det är idag och blir det dessutom ännu fler barn blir det inte bättre, konstaterar han.

"Ha några minuter till godo"

Att anlägga en ny parkering på baksidan av skolan skulle göra att framsidan avlastas från den mängden trafik som idag.

– Tanken är att skolbussarna ska fortsätta att stanna på framsidan, men att alla föräldrar ska köra till baksidan. Det primära är att höja säkerheten, säger Tom Bark.

Hans råd till föräldrar som ska lämna sina barn på skolan är att ta det lugnt och försiktigt.

– Det bästa rådet jag kan ge är att se till att ha några minuter till godo när man åker upp dit för att lämna av sitt barn, säger han.