— Vi har kommit fram till en lösning där vi går skilda vägar, säger Daniel Backstig (M), ordförande i kultur- och utbildningsutskottet.

Det var innan semestern som personal på förskolan upptäckte skadedjuren, vilket Värnamo Nyheter berättat om. Sanering påbörjades direkt och barn och personal fick flytta till tillfälliga lokaler på fritidsgården Träffpunkten.

"Bättre lösning"

Förhoppningen var att saneringen skulle vara avslutad och kackerlackor skulle vara borta redan i augusti och att förskoleverksamheten skulle kunna flytta tillbaka, men så blev det inte.

Gnosjö kommun har därför sagt upp avtalet med fastighetsägaren och flyttar verksamheten till den lägenhet i centrala Gnosjö som använts till samma verksamhet tidigare.

Annons

— Tanken är Solrosens förskola flyttar till så kallade Arken så fort som möjligt. Lokalen finns tillgänglig och vi kände att det är en bättre lösning än den på Gårö, säger Daniel Backstig.

Även den lösningen uppges emellertid vara tillfällig.

— Kommunen måste tänka långsiktigt med så mycket barn som vi har just nu, därför tror jag inte det här är en permanent lösning.

Möbler slängs

En stor del av möbler och inredning som finns i Solrosens gamla lokaler ska slängas.

— Vi vill inte föra med oss skadeinsekter till de nya lokalerna. Därför gör vi oss av med mycket av det gamla, säger Anette Skötte, kultur- och utbildningschef i Gnosjö kommun.

Hon fortsätter:

— Det finns lite som vi kan få ihop från vår organisation till de nya lokalerna och sedan håller vi på att beställa nya saker.

Vad flytten av verksamheten samt införskaffning av nya inventarier kan komma att kosta Gnosjö kommun har man i nuläget ingen uppfattning om.

— Det är svårt att säga. Ska man räkna med alla delar så handlar det ju också om arbetstid och inte bara fasta material. Vi ser över vilka av våra försäkringar som kan täcka det här, säger Anette Skötte.