Uppdraget som samordnare för tillgänglighetsfrågor innebär bland annat att hålla föreläsningar på skolor, förskolor och för kommunens personal om vad det innebär att vara funktionshindrad.

Uppdraget innebär också att finnas som en resurs vid tillgänglighetsdiskussioner i kommunens olika verksamheter.

— Det är bra att medvetandegöra de här frågorna hos alla. Det är så man kan förändra attityder i samhället, säger Sten Davidsson.

Stort engagemang

Han arbetar i dag inom Gnosjö kommun och tar sig an det nya uppdraget i sin befintliga tjänst.

— Jag föreläser om de här frågorna annars också, så jag erbjöd mig själv att ta på mig det här uppdraget.

Sten Davidsson har engagerat sig i tillgänglighetsfrågor tidigare och är den person som gjort en tillgänglighetsinventering i Gnosjö kommun och tagit fram en tillgänglighetsguide, som Vn.se berättat om tidigare.

Fler får en röst

Annons

Upprinnelsen till satsningen på en samordnare i just dessa frågor var ett önskemål från Handikappoolen, som framfördes tidigare i år. Föreningen har i många år kämpat för att lyfta frågor som rör tillgänglighet och öka förståelsen för vad man som funktionshindrad kan behöva för att klara vardagen.

Ordföranden, Leif Ekander, jublar över politikernas beslut när Värnamo Nyheter ringer honom.

— Det är på rätt väg. Jag kan inte säga annat än att det här är jättebra. Det är något vi eftersträvat, att ha den här kontakten i kommunen, säger han.

Ekander har tidigare varit kritisk och hävdat att frågor som rör funktionshindrade inte prioriterats i Gnosjö. Nu gläds han åt detta steg kommunen tar och det faktum att funktionshindrade får en röst i kommunhuset.

— Den här kontakten kommer att vara mycket värdefull för oss.

"En bra start"

Kristine Hästmark (M), kommunalråd i Gnosjö kommun berättar att politikerna var eniga när beslutet i Allmänna utskottet fattades. Ett slutgiltigt beslut tar emellertid Kommunstyrelsen.

— Jag hoppas det här bli bra. Man måste börja någonstans och attitydförändringar är en bra start, säger Hästmark.

Hon fortsätter:

— Ska vi jobba med att förändra attityder i de här frågorna måste man börja tidigt och då är skolor och förskolor rätt platser, säger hon.

Är detta en tillräcklig åtgärd för att lyfta frågor som rör funktionshindrade i kommunen?

— Jag tycker det är en bra start. Sedan kan vi utöka med andra uppdrag efter hand.