Till nästa år har det aviserats att regeringen vill satsa sju miljarder på utbildningsinsatser. Hur mycket som hamnar hos Arbetsförmedlingen i Värnamo är ännu oklart, men med det i åtanke så var det ganska givet att välja att fokusera på utbildning inför kommande Jobb-GPS den 8 mars i Gummifabriken. Det tyckte man åtminstone från Arbetsförmedlingens sida.

– Utgångspunkt är det lokala näringslivets behov, säger Tommy Sjögren på Arbetsförmedlingen.

Stora behov

När man pratar utbildning så handlar det inte bara om högskolestudier, även om ett tiotal högskolor redan har anmält sig till Jobb-GPS. Det handlar minst lika mycket om yrkesvux och yrkeshögskola.

Annons

För det är här, inom industrin, som behoven finns. Johanna Arvidsson på Teknikcollege i Värnamo påpekar dock att det inte bara handlar om behoven här och nu.

– En tredjedel av de som är anställda inom industrin kommer att gå i pension inom en tioårsperiod.

För industrin i Jönköpings län, där 40 procent av arbetstagarna är direkt eller indirekt sysselsatta inom industrin, är det förstås oerhört viktigt att kompetensförsörjningen fungerar.

Nya lokaler

Men kan verkligen en mässa hjälpa till med detta?

– Det finns de som har rekryterat på mässan, säger Johanna.

– Det är ju perfekt att lösa sommarbemanningen under den här mässan, menar Andreas Karlsson på Arbetsförmedlingen i Värnamo.

– Att koppla samman arbetssökande med det lokala näringslivet är det korta perspektivet, att visa gymnasieelever att man inte behöver flytta till storstäderna för att få ett jobb med karriärmöjligheter är det långa perspektivet, säger Tommy Sjögren.

Nästa år ska mässan flytta in i den nya delen av Gummifabriken, vilket innebär att hela mässan kommer att vara på samma våningsplan. Det ser bland annat initiativtagaren Rob Floris fram emot.

Hur stor kan mässan bli?

– Jag vet inte ens om målet är att öka,