Det var för ett år sedan som omsorgsförvaltningen avslog en mans ansökan om personlig assistens. Mannen överklagade till Förvaltningsdomstolen och fick rätt. Domstolen återvisade ärendet till förvaltningen för utredning av vilket behov av personlig assistens som mannen hade. Eftersom omsorgsförvaltningen inte överklagade domen trädde den i kraft.

Enligt den anmälan till JO, Justitieombudsmannen, som mannen nu har gjort blev det dock aldrig någon utredning. Mannen skriver att förvaltningen i stället för att följa domen valde att avskriva mannens ansökan.

Dessutom hävdar mannen att förvaltningen avskrev ansökan utifrån uppgifter som inte fanns med i journalanteckningarna. Uppgifterna handlar om iakttagelser som förvaltningspersonal själva ska ha gjort av mannen, till exempel när han vistas utomhus och i mataffär. Slutsatsen blev att mannen var mer självständig i aktiviteter än vad han utgett sig för att vara.

Senast den 23 oktober ska förvaltningen yttra sig om sitt agerande.

JO