Det var en nästan helt enig nämnd som på måndagen röstade ja för den föreslagna förändringen inom skolan. Endast ett parti, Sverigedemokraterna, röstade mot förslaget. Beslutet innebär ändringar för elever i låg- och mellanstadiet i Gislaved och Smålandsstenar. I Gislaved blir Sörgårdsskolan och Gyllenforsskolan F-3-skolor medan Gullviveskolan blir en mellanstadieskola. I Smålandsstenar blir Villstadskolan en mellanstadieskola och Åtteråsskolan blir F-3-skola. En del elever kommer att få åka buss till sina nya skolor.

– Vi tror att förslaget med tiden kommer innebära att vi stiger i rankingen när det gäller elevers behörighet, säger nämndens ordförande Bo Kärreskog (S).

Peter Bruhn (MP) framhäver att lärarna får fler kollegor inom samma område.

– Dessutom får nyutexaminerade lärare rutinerade lärare att luta sig mot, säger han.

– Som det ser ut idag är det svårt att få tag på behöriga lärare. Då är det ännu viktigare att det finns kunniga lärare på det stället man jobbar, säger Inga-Maj Eleholt (C), andra vice ordförande.

Verklighet om ett år

Annons

Förändringen träder i kraft hösten 2017. Innan dess ska kommunen anställa en projektledare som arbetar med förändringsprocessen. Man ska dessutom ta in en forskare som ska bevakar arbetet för att, med forskningsgrund, avgöra om förändringen blir positiv eller negativ.

– Det är inte jättemånga som har gjort en sådan omorganisation. Därför är det viktigt att följa upp det med någon som har andra ögon än vi har själva, säger Inga-Maj Eleholt.

I budgeten för 2017 och 2018 har man, enligt nämnden, tagit höjd för förändringen.

Oro bland föräldrar

Förslaget har sedan länge väckt oro hos flera föräldrar som bland annat enat sig och lämnat in ett motförslag.

– Jag hade säkert varit lika orolig som förälder om man ska byta klass. Men barnen löser ju det hela, säger Bo Kärreskog.

Inga-Maj Eleholt tror att hon också skulle ha känt samma oro.

– Men som politiker måste man sig ett snäpp högre, säger hon.

– Man måste ha respekt för att vi vänder upp-och-ner på mångas vardag. Man får göra en avvägning vad som är viktigast. Politiken har enhälligt valt vad som är viktigast och vi sätter barnens bästa i första hand, säger Peter Bruhn (MP).

Även om inga beslut fattas är planen att även skolorna i Anderstorp så småningom ska genomgå en liknande förändring.