Under många år har det debatterats för eller emot ett nytt bostadsområde på Hjortsjöns nordöstra sida. För något år sedan blev det ett slutligt ja. Planen är att det ska ge plats för 300 nya bostäder av blandad karaktär – alltså allt från villor till hyresrätter. En arkitekttävling utlystes och i oktober kunde tre förslag, efter godkännande i kommunstyrelsen, presenteras vid ett informationsmöte.

Läs mer: 300 nya bostäder vid Hjortsjön

Därefter har de tre förslagen legat utlagda på webben i ett nytt dialogverktyg, där medborgarna har kunnat lämna synpunkter. Samma modell användes senare även för skolans lokalplan.

Läs mer: Högstadieskola stryks i ny lokalplan

Av de 3 181 olika webbesökarna under oktober och november var det många som gick vidare och bedömde förslagen ur olika synvinklar. Kanske kan antalet klick på de olika alternativen ge en fingervisning om hur det skulle gå:

”Att bo med skogen” fick 1 226 visningar, ”Blixtlås”, 1 152, och ”Ryd i skogen”, 1 029 stycken.

Läs mer: Här är förslagen för Östra strands framtid

Blixtlås bra mot Vaggeryd

Annons

Att bo med skogen ”vann” i kategorierna: Fritids- och rekreationsmöjligheter, hänsyn till natur och miljö, bostadstyper och placeringen av dem, samt helheten. Blixtlås kom tätt efter och fick också flest röster i kategorin ”sammankopplingen med Vaggeryd”.

När frågan skulle avgöras vid onsdagens möte i kommunstyrelsen fanns Blixtlåset med som alternativ, men det blev Att bo med skogen som nu ska utvecklas vidare.

— Nu får de vinnande arkitekterna jobba vidare – under ständig dialog med politiker och tjänstemän. Därefter ska det mynna ut i en detaljplan med lösningar på trafiksidan, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson.

Tidigast 2019

När detaljplanen har beslutats börjar prospekteringen av området. Tidigaste möjliga byggstart beräknas ske under 2019.

Notera att hela bostadsområdet ligger i höjd med avtagsvägen till Byarum. I förslaget har en vanlig avtagsväg ritats in. Är det vågat att gissa på att det kommer att bli en rondell istället?

Mellan Östra strand och Torsbo finns det i planerna ett grönområde, som även sammanfaller med nuvarande vattenskyddsområde.