I Sverige är vi vana vid ett överskott av vatten. Istället för att hushålla med det har vi dikat ut för att få bort det. Men den senaste tiden har vi sett att det räcker med ett par snöfattiga vintrar för att mätarna ska peka på rött och brunnarna sina.

I förra veckan berättade vi om de boende i Fängen och Sandsjön. De kan inte längre passera sundet mellan sjöarna efter att nivån har sjunkit med upp till 600 millimeter.

Läs mer: Fängen och Sandsjön håller på att försvinna

Länsstyrelsen menade att huvudproblemet var de snöfattiga vintrarna. Samtidigt är det i huvudsak upp till dem som äger vattendragen att reglera dem eller bestämma uttag ifrån dem. För att värna om bland annat livet i vattendragen nedströms finns vattendomar som tvingar ägarna att släppa igenom vissa mängder.

— Fram till den 15 augusti har vi fått begränsa tappningen från Eckern för att hålla nivåerna. Men vi har släppt igenom enligt miniminivån i domen – två kubikmeter i sekunden, säger Anders Ericsson på Vaggeryds energi, som kontrollerar dammen.

Nedströms Fängen-systemet finns Mölnadammen, Kvarnen och Götaforsdammen.

— Vi har en minimitappning av 250 liter per sekund. Tidvis under sommaren tvingades vi dock underskrida den, berättar Magnus Ljunggren vid tekniska kontoret, som har uppdraget att reglera vid Mölna.

Annons

Efter Mölna och Kvarnen i Vaggeryd är det återigen energibolaget som reglerar vid Götaforsdammen. Men innan man kan fundera på att reglera skickas en viss mängd vatten till Vaggeryds Cell.

— Vi har enligt en dom rätt att ta ut 500 liter per sekund, men använder bara cirka 35 liter. Trots att vi har hållit detta på en konstant nivå har vi lyckats tredubbla produktionen, berättar vd Ulf Karlsson.

Vaggeryds Cell använder vattnet dels till att kyla motorer, dels till att tvätta pappersmassa. Vd:n berättar att det uttagna vattnet släpps tillbaka – efter rening.

Vattenbristen har inneburit att i stort sett samtliga kraftverk längs de nämnda dammarna har stått stilla under sommaren.

— I Götaforsdammen har vi krav på oss att både hålla vattennivån för att undvika lukt inne i samhället och att låta en viss mängd passera vidare, berättar Anders Wahlgren på energibolaget. Vilka intressen som ska prioriteras bestäms i vattendomarna.

Ja, vad är viktigast? Uppenbarligen inte fritidslivet runt Fängen.

— I prioritetsordning kommer dricksvattenuttag överst, därefter vatten till jordbruket. Industrier kan flytta, medan kraftverken ju måste ligga där de ligger, samtidigt som de är ifrågasatta, säger Katarina Hederström som är tekniker på mark- och miljödomstolen i Växjö.

De små kraftverken högt upp i Lagans flöde ger relativt lite energi. Länsstyrelsen har uttryckt en vilja om att de tas bort för att inte utgöra hinder för vandrande fiskar.

De boende vid Fängen då: Är det bara att gilla läget?

— Om man som privatperson känner sig drabbad av regleringar bör man vända sig till länsstyrelsen som kan titta över hur de fungerar och eventuellt söka nya vattendomar. Men då måste det vara ett återkommande problem, säger Hederström.