En annan lite småkomisk sak är att A: Inom rikspolitiken meddelas att varannan MP-ledamot inte vill fortsätta i riksdagen, personligen så tror jag att just den biten kommer att lösa sig självt efter valet.

Ett annat intressant pressmeddelande har SVT/SR som avsändare vilka hävdar att det är viktigt med neutralitet inför valet i höst, varför man därför kommer att sätta Alexandra Pascalidou och Täppas Fogelberg samt en rad andra SR-profiler i ”politisk karantän” och stänga av dem från allt arbete inom public service till dess att höstens val har passerat.

Med tanke på SVT:s utpräglade vänstersympatier så är det ju inte utan att man undrar om detta räcker för att framstå som politiskt neutral, varför inte köra med testbild fram till valet?

Jonny Hornbrink (SD)