Försyndelserna kostar kommunen 500 000 kronor om man inte gör bot och det är Musikskolan som ska blidka Skolinspektionen genom att justera sina elevscheman så att inga grundskoleelever går ifrån den vanliga skolan till musikskolans undervisning någon gång i veckan.

Den modellen för samverkan mellan skola och musikskola har varit den organisatoriska förutsättningen för framväxten av en musikskola som blivit positivt uppmärksammad i Musiksverige och har en jätteviktig roll för musiklivet i vår kommun. Ett musikliv som är mycket uppskattat i och kring vår kommun och bidrar till att det låter positivt om Gislaved. Det är inte vanligt i vårt land att en kommun av vår storlek har så fina ensembler som till exempel symfoniorkestern, kammarkören och storbandet. Dessa gruppers kvalitet är beroende av musikaliskt kompetenta ledare och musiker och tillskott av unga från musikskolan.

Vår kommun har många resande elever och får de inte musikundervisas under skoldagen så kommer färre elever till musikskolan och det ger konsekvenser både för ungdomarna, attraktiviteten hos musikskolan och musiklivet i kommunen. Därför är denna tvångsförändring hotande.

En annan aspekt är orättvisan mellan landsbygdskommuner och de stora tätortsområdena där det finns underlag och kommunikationsmöjligheter för att skapa specialskolor för diverse idrotter och musik där vanliga skolundervisning och specialintressen samsas på dagtid.

Annons

Lagar och förordningar om elevers närvaro i undervisningen och skolans upprätthållande av detta har ett gott syfte men måste kombineras med andra goda syften till exempel att möjliggöra och inte försvåra landsbygdskommuners strävan att erbjuda sina medborgare, unga och gamla, varierad samhällsservice.

Undertecknad hamnade i bygden 1970 och fick snart kontakt med symfoniorkestern som musikant och har sen årtionden varit ansvarig för sponsorrekrytering och vet genom kontakt med över 200 sponsorer att musikverksamheten är positiv för Gislaved.

Musikskolans ledning och personal behöver allt stöd för det påverkansarbete som pågår gentemot myndigheter och politik. Det gäller Gislaved men också övriga Landsbygdssverige.

Bertil Brodén

Gislaveds Symfoniorkester

Relaterat: Politiker vill ha musikskola på schemalagd tid – ministern svarar
Relaterat: Lägre avgifter till musikskolan
Relaterat: Musikskolans verksamhet i fara
Relaterat: Musikskolan tappar elever – vänder sig till regeringen