Skulle det sättas in fler idrottslektioner i undervisningen hade elevernas hälsa förbättrats dramatiskt. Det rekommenderas att barn och unga ska få 60 minuters pulshöjande aktivitet varje dag. En studie med rörelsemätare visar att endast 22 procent av flickor och 44 procent av pojkar uppnår dessa rekommendationer. Skolelever som rör på sig lite varje dag får det lättare i skolan, därför är det allvarligt att eleverna inte får den motion de behöver.

• För det första skulle mer idrott i skolan gynna integrationen av elever från andra länder. Det ger eleverna en chans att lära känna varandra i en annan miljö och de nyanlända skulle lättare kunna förstå och hänga med i vad som händer under lektionen eftersom att kunna språket inte är så viktigt under idrottslektioner.

• För det andra hade extraidrottslektioner underlättat elevernas långa skoldagar. Motionen hade gett eleverna mer energi och en liten paus från stillasittandet i klassrummet. Studier visar att barn som rör på sig har bättre koncentrationsförmåga vilket leder till att deras skolresultat förbättras. Eftersom eleverna får mer energi från idrottslektionerna hade det inte varit något problem att dessa lektioner skulle göra skoldagen längre. Snarare ses detta som något positivt eftersom det ger eleverna en paus från sittstillasittande arbete.

Annons

• Till sist skulle mer obligatorisk idrott i skolan motverka barnfetma och sjukdomar som kommer i efterföljd. Detta innebär inte bara att den enskilda individen mår bättre, utan sparar också staten pengar, eftersom sjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar skulle minska.

Situationen för dagens ungdomar är allvarlig och det är de vuxnas ansvar att hjälpa unga att må bättre. Unga måste ändra sina vanor, och om de inte är beredda att göra det på egen hand, måste något annat driva dem till att ta tag i problemet. Barn måste röra på sig för att få en bättre framtid, och förändring måste ske nu.

Ella J 8f