SFI-undervisningen är uppdelad i tre terminer per år, vilket innebär att dessa elever inte har ett traditionellt sommaruppehåll.

– Men för de som blir klara med samtliga SFI-kurser under våren väntar ett långt sommarlov innan de kan läsa vidare igen på hösten, säger Åsa Ekberg Svensson, utbildningsledare på vuxenutbildningen.

Ingen väntan

Istället för att de som har avslutat sina SFI-studier ska gå sysslolösa i väntan på att grundskole- och gymnasiekurserna startar i början av höstterminen har det beslutats att sommarundervisning ska bedrivas i totalt fem veckor.

– SFI-lärare har semestertjänst och kan därför hålla kurser även under sommaren till skillnad från vanliga lärare som då har sommarlov, svarar SFI-samordnare Rebecca Rothen på frågan kring hur det löses rent praktiskt.

Planeras finnas kvar

Det är första gången som sommarundervisning bedrivs enligt detta koncept.

– Att det kommer finnas kurser på grundläggande nivå i svenska även nästa sommar är ett måste, säger Åsa Ekberg Svensson.

– Men hur vi organiserar det då får vi fundera på efter att vi vet om årets undervisning har fungerat bra, tillägger hon.