Mikael Eliasson som är den drivande entreprenören bakom gated community-projektet Strandudden utanför Nissafors ansökte om att få en skylt från väg 151 med texten "Strandudden" mot platsen. I ett yttrande från Lantmäteriet skriver man att man inte kan ge området skyltar då det ännu inte är bebyggt. Kommunen beslutade i juni 2014 att huvudgatan genom området skulle få namnet Strandvägen men denna är ännu inte färdigställd.

Lantmäteriet upplever det dock som lämpligt att fastighetsägaren ansöker om fastighetsbildning av området. Detta eftersom det kommer omfattas av bestämmelser vad gäller allmänhetens tillträde.

Annons

Lantmäteriet menar dock att när området börjar bebyggas i större omfattning kan det bli aktuellt av fastställa namnet Strandudden och använda det i sin geografiska data samt på allmänna kartor men tillvidare vill man avvakta med att skylta till platsen.

— Jag ville bara veta vad som gällde i och med att vi är en egen postort. Det känns inte som ett bakslag utan var bara en enkel fråga, säger Mikael Eliasson.

Sedan förra hösten har Strandudden eget postnummer och postadress. 335 95 Strandudden är det som gäller.

— Eftersom vi siktar på att bli en tätort vill vi ha ett eget postnummer. Jag tror det är 150 personer som ska bo på en ort för att det ska räknas som egen tätort och vi planerar att bli fler, säger Mikael Eliasson.