Enligt en ansvarig på företaget finns det främst två anledningar till att man nu drar sig ur planerna på ett HVB-hem för ensamkommande i Burseryd. Det ena är att man menar att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ger tillstånd till HVB-hem, har längre handläggningstider än tidigare. Det ska inte heller finnas någon tidsplan för när boendet kan få ett godkännande, vilket företaget menar försvårar rekryteringen.

Den andra anledningen är att den ansvarige på företaget utsatts för muntliga och skriftliga hot. Ett av hoten ska ha handlat om att det skulle hända saker med hans familj. I ett annat ska det bara ha stått "jag vet var du bor". Ett hot ska även vara ett dödshot riktat mot honom själv.

– Egentligen gör det inte mig så mycket om jag får hot. Men jag har fått brev hem och har en liten dotter på sju månader och då blir det lite annorlunda, säger han.

– Hade jag varit själv hade jag aldrig vikt ner mig. Men man blir lite mer blödig när man får barn.

Okänd avsändare

Han har varit i kontakt polisen, som enligt honom har svårt att gå vidare med vem som ligger bakom hoten.

Annons

– Det här kan vara en knäppgök och det kan vara allvarligt, det vet man ju inte.

I februari lämnade företaget in en ansökan om att starta boendet i Burseryd, som skulle ha plats för tio ensamkommande pojkar. Drygt en månad senare kom det första hotet och personen tror att hoten, som är anonyma, kommer från personer i området.

– Annars hade man inte haft någon tanke på det. Det är både ett för litet ställe och det påverkar inte miljön.

Utsatt förut

Företaget, som driver HVB-hem på andra platser i landet, har utsatts för hot tidigare. Bland annat har människor hotat att bränna ner planerade boenden.

– De är ofta hotfulla innan men så fort man öppnar så försvinner det.

– Ofta är det mer oroligt innan det öppnar. Det är alltid lättare att hata någon som du inte ser, det är svårt att hata en person när du möter den.

Fastigheten där boendet skulle ha öppnat har redan börjat rustas upp för det nya ändamålet. Vad fastighetsägaren väljer att göra nu vet inte den ansvarige på företaget som vi pratat med.

– Vi har sagt att vi drar oss ut och lämnar hela affären. Det är liksom inte värt det.