Carina L Svensson bor på en liten gård i Nästa, strax utanför Värnamo. När hon vill rida i skogen med den trafikrädda hästen Alyzza måste hon först rida några hundra meter på en smal väg med staket på båda sidor. När hon red på vägen i onsdags förra veckan hörde hon en motorcykel närma sig.

Hästar i trafiken

Hästekipage, som häst och vagn, är ett fordon, men även om man leder eller rider hästen g..

Hästar i trafiken

Hästekipage, som häst och vagn, är ett fordon, men även om man leder eller rider hästen gäller bestämmelserna om fordon i tillämpliga delar. Bland annat gäller följande:

Ridning och körning med häst är tillåten på de flesta vägar och i terrängen.

Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor.

Hästen ska framföras på höger sida av vägen, så nära kanten som möjligt. Du får inte färdas på gång- eller cykelbanor, motorväg eller motortrafikled.

Bestämmelserna om väjningsplikt och stopplikt gäller och du ska ge tecken när du ska svänga.

Källa: transportstyrelsen.se

– Jag vet att min häst är rädd för fordon. Jag fick panik och tänkte "jag kommer ingenstans”. Men jag gjorde stopptecken och han stannade direkt och frågade med tecken vad han skulle göra, säger Carina och berättar att mc-föraren sedan kunde köra förbi försiktigt, utan att hästen fick panik.

– Jag gjorde tummen upp åt honom när han körde förbi.

Skrev inlägg på Facebook

Händelsen gjorde Carina glad och för att lyfta fram den okände mc-förarens hänsynstagande skrev hon ett inlägg på Facebook. "MC-förare som jag mötte i Nästa onsdagen den 3 maj när jag var ute med hästen! Du är ett föredöme för alla trafikanter", skrev hon bland annat. Det visade sig också att en av dem som läste inlägget kände till föraren och kunde förmedla tacket till honom.

"Hoppar ut i skogen"

Carina betonar att det kan inträffa allvarliga olyckor om hästar blir rädda i trafiken.

Annons

– Det har ju hänt väldigt många olyckor med hästar i trafiken de senaste åren. En 600-kilos häst är inte lätt att hantera när den blir rädd.

De som bor i byn visar alltid hänsyn, menar hon, men det har hänt att andra bilister har skrämt hästen:

– Det har hänt och då hoppar hon långt ut i skogen. Det är många som är väldigt nonchalanta. Jag förstår att bilister kanske inte vet hur de ska göra, men står det en älg vid vägen så kör man ju inte förbi i 70 eller 100. Och det är inte alltid man kan rida ut utanför vägen.

Vad ska man tänka på som bilist om man möter någon på häst?

– Att alltid ha ögonkontakt med ryttaren och att följa de handtecken som den gör. Man ber ju inte en bilist stanna i om det inte behövs.

Bär reflexväst

Hon lyfter samtidigt fram att det behövs ett samspel mellan ryttare och motortrafikant och att hon försöker göra vad hon kan för att det inte ska hända något:

– Jag har alltid reflexväst på mig när jag rider i trafiken och lyssnar efter om det kommer någon trafik.