De höga sjuktalen hos personalen och den stora personalomsättningen på Arbetsförmedlingen i Värnamo är inga bra tecken.

Men Johanna Buchalle anser att man är på rätt väg nu.

Hög sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent på Arbetsförmedlingen i Värnamo

2016 (hela året): 6, 9

2017 (- juni): 5..

Hög sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent på Arbetsförmedlingen i Värnamo

2016 (hela året): 6, 9

2017 (- juni): 5, 6

Totalt anställda

2016: 139

2017 (-juni): 156

Antal som slutat

2016: 18

2017 (-juni): 11

Källa: Arbetsförmedlingen

– Uppdraget att vara arbetsförmedlare är komplext, det är mycket projekt och insatser att hålla reda på. Det är ett arbete som inte passar alla och många arbetsförmedlare har börjat på kommunen och försäkringskassan istället.

– Men vi har jobbat på att få ned sjuktalen och det börjar ge effekt. Vi har gått från 6,9 procent i sjukfrånvaro till 5,6 procent. Men det är fortfarande för högt, jag är inte nöjd, säger Johanna Buchalle.

En orsak till sjukfrånvaron och personalomsättningen på Arbetsförmedlingen kan vara de stora förändringar som genomförs, tror Johanna Buchalle.

– Vi får fler digitala verktyg och tjänster. Det kommer påverka våra interna arbetsmetoder, men det ger också en förbättrad service åt våra kunder. Rollen som förmedlare kommer förändras och jag kan förstå om det uppstår en viss oro kring detta.

– Men vi har också satsat på hälsofrämjande åtgärder och forum där vi möts och pratar med varandra. Arbetsförmedlingen ska vara en arbetsplats där man blir sedd, lyssnad på och känner sig delaktig, slår hon fast.