När MP, S och SD i samhällsbyggnadsnämnden stoppade processen för en byggnation på den omdiskuterade grönytan i Karlsdal lämnade Gottlieb Granberg in en motion om att kommunfullmäktige skulle ge samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att trots tidigare beslut i nämnden att skicka ut förslaget till ny detaljplan på samråd.

Gottlieb Granberg – som hävdat att kommunen måste hålla ett ingånget avtal med Sweden Sports Car AB som är bolaget bakom Bo Bra i Värnamo – kritiserades i skarpa ordalag under torsdagskvällens debatt.

"Aldrig varit med om"

En av många som tog till orda var Birgit Hof (S). Hon beskrev situationen som unik.

– Aldrig under alla mina år i lokalpolitiken har jag varit med om att ett kommunalråd har skrivit en motion till sig själv bara för att han inte får som han vill. Det är en oskriven lag att den som har makten inte skriver motioner till sig själv, sa hon.

Gottlieb Granberg har i Värnamo Nyheter tidigare själv kallat motionen för en order till samhällsbyggnadsnämnden. Han har också sagt att ett beslut i fullmäktige, där det sitter 51 ledamöter, är mer demokratiskt än ett beslut som tas av nio ledamöter i en nämnd. Det fick Pär AJ Persson att vända sig till samtliga ledamöter, varav många är nya i och med valet.

– Är du sakkunnig i ämnet? Har du mer kunskap än vad de som sitter i nämnden har? Då ska du rösta ja till motionen. Om inte ska du baske mig följa expertisen i samhällsbyggnadsnämnden som två gånger har sagt nej.

Annons

"Rätt att dra tillbaka"

Bo Svedberg (S) och Jörgen Skärin (MP) upprepade sin kritik mot påståendet att det markanvisningsavtal som kommunen och Sweden Sports Car har ingått är ett juridiskt bindande avtal utan möjlighet för kommunen att dra sig ur.

– Det finns förbehåll i avtalet om att det inte ska gälla om nämnden finner skäl att besluta annat. Det har man gjort, sa Bo Svedberg.

– Ett markanvisningsavtal är mer som en avsiktsförklaring som kommunen har rätt att dra tillbaka, sa Jörgen Skärin.

Gottlieb vädjade

Gottlieb Granberg försvarade sin rätt att lämna in en motion till kommunfullmäktige och menade att den egentligen inte handlade specifikt om den aktuella grönytan i Karlsdal utan om en viktig princip.

– Det är signalvärdet i frågan jag är ute efter. Jag vädjar till er, sänd inte fel signaler till marknaden. Näringslivet måste ha spelregler så att de vet vad som gäller, kostar man på en massa pengar så måste man åtminstone få saken prövad, sa Gottlieb Granberg som trots allt inte kunde låta bli att kritisera majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden:

– I avtalet står att det kan finnas skäl för att säga nej, men här har man inte ens undersökt detta genom ett samråd utan man säger nej ändå.

Azra Muranovic (S) påpekade för Gottlieb Granberg att det finns andra viktiga signaler i ärendet:

– Vi har miljöaspekten och hälsoaspekten, de är också viktiga, sa hon.

Väntat SD-stöd

Gottlieb Granberg fick stöd från flera håll – bland annat från SD som i kommunfullmäktige hela tiden har varit för att genomföra planprocessen (däremot har partiets ledamot i nämnden precis som S och MP varit emot planerna på bostadsbyggnation på den aktuella grönytan).

– Företagen behöver kontinuitet och trygghet, menade Johan Nissinen i ett kort anförande.

Gottlieb Granberg fick också stöd av allianskollegor, bland annat Haris Sibonjic (C) som under den gångna mandatperioden har suttit som förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är först i ett samråd som alla synpunkter kommer fram till nämnden. Det här stoppade man mitt i processen, sa han.

Azra Muranovic tyckte att det var märkligt att Haris Sibonjic sa sig inte känna till den protestlista med ett 60-tal namnunderskrifter från boende på Karlsdal som har lämnats in till kommunen. På det svarade Haris Sibonjic att han är medveten om protestlistans existens men att den lämnades in för tidigt.

– Det var inte rätt skede att komma med synpunkter då. Vi samlar alla synpunkter vid ett tillfälle, det vill säga under ett samråd, sa han.

Votering begärdes

Efter omröstning begärdes votering, det vill säga att ledamöterna i tur och ordning får svara ja eller nej. Alliansens och SD:s 33 ledamöter röstade för motionen medan de 18 ledamöterna från S, MP och V sa nej.

Beslutet innebär att planförslaget ska ut på samråd till berörda och att planprocessen ska fullföljas så att kommunfullmäktige kan ta ställning till ett färdigt förslag till ny detaljplan.