Hedersrelaterat förtryck resulterar i sin mest extrema form i hot, tvång och dödligt våld. Det kan även röra begränsningar i vardagen ifråga om exempelvis klädval eller umgänge. Hederstänkandet har sin grund i kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet och drabbar främst flickor och kvinnor men också pojkar och män.

Den utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck som hålls på Gummifabriken den 13 november är en del av CHANGE – ett kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration – och arrangeras i samarbete med länsstyrelsen i Jönköpings län och Resursteam Heder. Kunskap och erfarenhet om heder kommer att belysas med hjälp av forskning inom området och praktiska erfarenheter.

En av de medverkade och väldigt kunnig inom området är Astrid Schlytter, docent i rättssociologi vid Stockholms universitet. Hon har särskilt intresserat sig för mäns och pojkars roll och villkor i hederskulturella sammanhang. Astrid Schlytter kom 2016 ut med boken Mäns heder: Att vara både offer och förövare.

Armin Azadkhah, killverksamhetsansvarig Elektra, Fryshuset i Göteborg, är en annan av de inbjudna gästerna. Elektra är en verksamhet som arbetar mot våld och förtryck i hederns namn. Utbildningsdagen riktar sig till personal inom skola, förskola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI, kultur och fritid, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter i Jönköpings läns 13 kommuner.

Annons

Tidningen har sökt Madeleine Söderberg för en kommentar. Hon är utvecklingsledare på länsstyrelsen med ansvar för frågor som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och är kontaktperson för utbildningsdagen.